Política de privacitat

1 . Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GRUP D'EDUCADORS DE CARRER I TREBALL AMB MENORS (GREC) informa que les dades facilitades a la nostra pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els e-mails rebuts i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporades a fitxers la responsabilitat correspon a GREC, amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar la sol · licitud i / o tramitar la seva petició .

Aquests fitxers es troben inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament . Els usuaris garanteixen i responen , en qualsevol cas , de la veracitat , exactitud , vigència , autenticitat , pertinència i no excessivitat de les Dades Personals proporcionades , i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un " clic " al botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

2 . Dades facilitades per tercers

En cas de què en la sol·licitud s'incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l'usuari haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. GREC s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

3 . Dades de menors

No està autoritzat a facilitar dades de persones menors de catorze anys d'edat a través d'aquest Lloc Web. GREC s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic , seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud.

4. Comunicacions per mitjans electrònics

No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34 /2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, llevat del que disposa l' article 21.2 de aquesta mateixa Llei, en la redacció que en fa la disposició final primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

5 . Mesures de seguretat

El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l'estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

6 . Deure de secret

L'usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats del GREC i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte d'aquest. Sense perjudici de l'anterior, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions en xarxa no sigui invulnerable.

7 . Drets dels afectats

L'usuari podrà exercir els drets d'accés , rectificació , cancel·lació i oposició de les dades personals segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LO 15 /1999) i el RD . 1720/2007, dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o Passaport , a la següent adreça postal o electrònica :

GREC C / Juan Ramón Jiménez , 15 , 07008 , Palma . e- mail : Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

8 . " Cookies "

Aquest lloc web utilitza " cookies". Les "cookies " són uns petits fitxers de dades que el servidor d'Internet remet al navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que oferim als Usuaris. Les "cookies " d'aquesta web no són invasives ni nocives , i no contenen dades de caràcter personal.

Si no està d' acord, preguem ens ho facin saber mitjançant escrit dirigit a l'adreça indicada en el punt anterior.

9 . Responsabilitat

GREC no serà responsable de:

- De les conseqüències derivades del mal ús dels continguts de la pàgina web dut a terme pels usuaris, inclosos els enllaços a Youtube, Twitter, Facebook o altres xarxes socials .

- De la veracitat o autenticitat de les dades subministrades per l'usuari. GREC no es fa responsable de les conseqüències que puguin derivar de la introducció de dades falses o incorrectes.

10 . Contacti amb nosaltres

Si té vostè qualsevol pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, o si li agradaria fer qualsevol suggeriment o recomanació , si us plau dirigiu-vos a nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.