- PROGRAMA SALUT MENTAL:

Suport a tallers grupals diferents dies als dematins

Tallers a oferta del voluntari especialment els dilluns demati

Suport per passetjades els dimecres demati o sortides els divendres, suport al taller d'hort dins presó els dimarts dematí i suport als tallers dins presó dels dijous demati.

- PROGRAMA DE LA LLAR:

Tallers grupals d'algun tema concret que  pugui oferir el voluntari interessat.

- PROGRAMA D'EMANCIPACIÓ: professor per tècniques d'estudi matins o horabaixa 

Repàs escolar individual nivell ESO d'horabaixa.

- PROGRAMA DE FAMILIARS:

Repàs escolar individual (pendent de confirmar)