A continuació teniu les Memòries Tècniques i Econòmiques per any:

 

Memòria d'Activitats 2006    
Memòria d'Activitats 2007    
Memòria d'Activitats 2008 Memòria Econòmica 2008  
Memòria d'Activitats 2009 Memòria Econòmica 2009  
Memòria d'Activitats 2010 Memòria Econòmica 2010  
Memòria d'Activitats 2011 Memòria Econòmica 2011  
Memòria d'Activitats 2012 Memòria Econòmica 2012  
Memòria d'Activitats 2013 Memòria Econòmica 2013  
Memòria d'Activitats 2014 Memòria Econòmica 2014  Memòria d'Impacte 2014
Memòria d'Activitats 2015  Memòria Econòmica 2015  Memòria d'Impacte 2015
Memòria d'Activitats 2016   Memòria Econòmica 2016  Memòria d'Impacte 216
 Memòria d'Activitats 2017     Memòria Econòmica 2017  
 Memòria d'Activitats 2018    Memòria Econòmica 2018  
 Memòria d'Activitats 2019   Memòria Econòmica 2019  
 Memòria d'Activitats 2020   Memòria Econòmica 2020  
 Memòria d'Activitats 2021 Memòria Econòmica 2021  
Memòria d'Activitats 2022   Memòria Econòmica 2022