El GREC està integrat a diferents xarxes d'àmbit autonòmic i estatal. 

  

EAPN Illes Balears
FEIAB
FEPA