Volem donar a conèixer allò que fem per tal que puguin valorar si els serveis que proposam poden ser útils en el seu municipi. Podeu descarregar el nostre pdf pitjant aquí. A hores d'ara la nostra oferta és:

  • PROGRAMA D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA EN MEDI OBERT AMB EDUCADORS DE CARRER

Molts d'infants i joves es troben fora dels circuits de socialització i, a més, no expressen demandes a serveis socials. Aquestes persones tenen com a àmbit principal de vida el carrer, la qual cosa els posa en risc de futura exclusió social. Sols des de professionals que actuïn allà on es troba aquesta població serà possible arribar-hi amb intenció normalitzadora.

 

  • IMPLEMENTACIÓ D'ACCIONS DIRIGIDES A EVITAR L'ABÚS DEL CONSUM DE DROGUES

Malauradament, els adolescents s'inicien cada vegada més prest i sense consciència de risc en el consum de substàncies tòxiques. Aquesta realitat afecta a una part dels joves que viuen als municipis de l'illa. Proposam una figura professional amb l'objectiu de reduir i retardar el consum de drogues entre la població més jove.

  • CENTRE DE DIA PER INFANTS I JOVES

Les dificultats per conciliar la vida familiar i laboral provoca que els pares no pugin donar una atenció acurada als infants i que aquests passin moltes hores al carrer sense supervisió. Es pretén oferir als pares i mares un espai supervisat on deixar als seus fills quan ells són a la feina i els menors no són al centre escolar.

{youtube}p0oqviNMW2o{/youtube}

 

  • CASAL DE JOVES

Sovint, els joves no compten amb espais propis on poder gaudir d'un lleure que respongui a les seves necessitats reals. Mitjançant aquest servei s'ofereix un espai d'oci estructurat, de caire educatiu i participatiu que els adolescents i joves senten com a propi, essent per ells un autèntic factor de protecció i un lloc on gaudir d'un oci sà, estructurat i enriquidor.

  • ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN ELS CLUBS ESPORTIUS

Els clubs esportius tenen una important capacitat socialitzadora i educativa. Molts infants, adolescents i joves dels municipis formen part d'aquestes entitats durant una etapa de les seves vides. De vegades, entrenadors i directius detecten i s'enfronten a situacions que afecten als menors i que recomanen el suport i acompanyament d'un professional de l'educació social.

  • ATENCIÓ A LES FAMÍLIES: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA A DOMICILI I TALLERS DE CAPACITACIÓ PARENTAL

Alguns pares i mares presenten dificultats en la criança i educació dels seus fills. Amb aquest servei s'ofereix assessorament i suport personalitzat a domicili a les famílies que ho requereixen. A més, es farà una oferta estructurada de tallers de capacitació parental adreçada a tots els pares i mares del municipi, fent especial incidència en aquells que tenen majors dificultats en la cura i atenció dels infants.

  • FORMACIÓ I ASSESSORAMENT A PROFESSIONALS MUNICIPALS DE SERVEIS SOCIALS

La formació continua dels professionals és una necessitat. Amb aquest servei volem oferir formació bàsica per aquells professionals que han de realitzar una tasca amb població en dificultat social: com relacionar-nos de forma positiva, com establir normes i límits, de quina manera manejar situacions de conflicte, modelatge, distància optima educativa, relació educativa, diagnòstic, observació, planificació.