El Programa CaixaProinfància  es una iniciativa de l’ Obra Social “la Caixa” que treballa per a la promoció  i el desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social, atenent a nins i nines entre 0 i 18 anys.

 Se treballa  tant per facilitar  la millora de la situació dels nins i de les seves famílies, com  per desenvolupar les competències  que els hi permetran assumir amb autonomia aquest procés de millora.

Aquest programa, de promoció socioeducativa,  te una organització territorial i se desenvolupa en col·laboració amb els diferents agents de cada un dels territoris que treballen amb els  nins i les seves famílies (Serveis Socials, Educació, Sanitat, Ongs…).

El GREC,  duu a terme el Programa a  dos territoris de Palma  ( Son Gotleu i Nou Llevant), encara que amb diferents funcions i projectes o accions  a cada un d’ells . Els projectes estan emmarcats dins dels  subprogrames del catàleg de bens i serveis de Caixa Proinfància  :

- Reforç educatiu

- Educació no formal i temps de lleure

- Suport educatiu familiar

- Atenció psicoterapèutica personal i familiar

- Promoció de la salut

 

OBJECTIUS

  • Afavorir el desenvolupament de les competències del nin, nina, el/la adolescent i de la seva família, que permetran millorar els seu procés de inclusió social i la seva autonomia.  
  • Promoure el desenvolupament social i educatiu dels nins en el seu context familiar, escolar i social.
  • Desenvolupar i implementar un model d’ acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu dels nins i nines i les seves famílies.

 

ACCIONS

Al barri de Son Gotleu , el GREC te la funció de coordinació de la xarxa de Proinfància. Partint d’un diagnòstic inicial del territori respecte a la situació i recursos de la població infantil i juvenil, i de forma conjunta amb els diferents agents que hi intervenen, se defineixen els eixos de treball . Anualment, se concreten en la planificació dels diferents recursos i accions que se prioritzen per cada territori, definint-se quins s’assumeixen des de CaixaProinfància i quins des d’altres professionals, serveis o recursos.

A les barriades de La Soledat i Son Gotleu la nostra tasca s’articula des dels Projectes  Ciberaula “Quedem desprès de classe”, adreçat a nins i nines d’educació primària. Aquests són dos espais oberts de dilluns a divendres de 16 a 19,30h on es realitzen activitats tant de suport escolar com d’altres dins l’àmbit de l’educació no formal  i a on també s’implementa el programa “Tens Talent”.