Ciberaules

El projecte Ciberaula "Quedem després de classe" és un recurs innovador, lúdic i educatiu amb la finalitat d'oferir suport social a les famílies que per diverses circumstàncies personals, laborals, econòmiques i/o socials no disposen de recursos suficients per fer-se càrrec dels infants que estan al seu càrrec, fora de l'horari escolar.

Per tant aquest programa compleix la finalitat de facilitar un recurs fora de l'horari escolar, especialment dissenyat per a que infants de 3 a 12 anys puguin compartir interessos, jocs, motivacions i desitjos a un entorn educatiu no formal.

Aquest projecte es dur a terme a tres barris de la ciutat de Palma: Son Gotleu, Verge de Lluc i Polígon de Llevant. El Grec gestiona aquest darrer, en coordinació amb el Centre Municipal de Serveis Socials de la zona.

OBJECTIUS

-          Oferir als infants un entorn lúdic i educatiu que complementi la seva vida escolar.

-          Afavorir i estimular el desenvolupament cognitiu, afectiu i social dels infants.

-          Donar suport a les famílies per a la conciliació de la seva vida familiar i laboral.

 

ACCIONS

Es realitzen activitats relacionades amb Educació en Estils de Vida Saludables, Educació en Valors, Habilitats Socials, Educació en l'ús del temps lliure i de les NNTT, Reforç escolar, Comunicació i Autonomia Personal.

També es realitzen accions de coordinació amb altres Entitats i amb les Famílies i prevenció i/o detecció de situacions de risc.

Aquest espai està obert de dilluns a divendres de 16h a 19,30h. Atès per dos professionals(educadores) i amb el suport d'un altre (un mestre), una hora diària.

 

FONTS DE FINANÇAMENT

El programa com a tal és fruit d'un Conveni entre la Fundació "La Caixa" i l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma.