Emancipació

Partint de l’experiència de la implantació del programa «Un pont per a la teva vida adulta» (des de juliol de 1998) i de la gestió de la llar funcional per a joves de 14 a 18 anys, es constata que, una vegada acabat el recurs institucional, els joves que han estat protegits pel Servei de Menors residint en un centre es veuen abocats a la vida adulta sense que hagin assolit un procés de transició adequat.

En haver complit 18 anys, s’interromp de cop el procés educatiu que s’ha fet a les diferents institucions, i que se centrava, fonamentalment, en el fet que assolissin una maduresa personal que els permetés una inserció social normalitzada.


Davant la necessitat de no interrompre el procés educatiu dels joves que han passat per la xarxa de protecció de menors un cop que arriben a la majoria d’edat, es pretén oferir, mitjançant professionals especialitzats, un suport i un acompanyament per garantir la consolidació del procés d’autonomia i maduració del jove i facilitar-los la integració social de forma normalitzada. Per això, els professionals fan un seguiment personalitzat d’aquests joves i es coordinen amb els recursos comunitaris necessaris per assolir els objectius proposats.

El programa d'Emancipació està conveniat amb l'IMAS.

 

OBJECTIUS

El programa és un recurs que té com a objectiu general consolidar el procés d'autonomia i maduració personal, per tal de facilitar la  integració  social dels joves que han passat per la xarxa de protecció de menors.

DESTINATARIS

El Programa atén a joves d'ambdós sexes que estan o han passat pel sistema de protecció de menors i que estan pròxims a acabar o han acabat el seu procés dins el circuit de protecció.

METODOLOGÍA

Els professionals que treballen en el programa duen a terme una intervenció personalitzada que se fonamenta en el vincle establert des d'una relació educativa que permet als joves, per una banda,  expressar les seves iniciatives, i per altra, exercitar la seva capacitat de decisió.

Un cop detectades i analitzades les necessitats dels joves, els professionals del programa inicien accions educatives encaminades a la gestió autònoma de la quotidianitat .  També  informen als usuaris dels recursos especialitzats, amb els quals s'activa un procés  que pot ser  de col·laboració, coordinació i/o participació directe o indirecte, amb la finalitat de que aquest treball en xarxa reforci el procés d'autonomia i emancipació dels joves.

ALGUNES DE LES ACCIONS DESENVOLUPADES

Seguiment individual.

El seguiment individual per part dels educadors és l'acció que permet  activar tot el procés d'emancipació dels usuaris i des d'on  es planifica, dissenya i realitza cada PEI (Projecte Educatiu Individual).

Grup de lleure

Aquest espai setmanal posa en contacte al joves del programa, a través d'activitats lúdiques, d'oci, esportives o culturals. Algunes d'aquests activitats són normalitzades i altres estan organitzades pel programa. La intenció és que els joves coneguin i exercitin espais d'oci positius i el més normalitzats possibles.

Pis d'Emancipació.

Un cop valorat el procés i  la situació personal del jove es pot oferir el pis com alternativa d'habitatge temporal.  Les condicions per entrar són que han de permetre realitzar un procés positiu al jove, ha de tenir  un pla de feina (treball o formació) i uns ingressos que els permetin subsistir mentre estan al pìs. L'estada als pisos es pacta  mitjançant un contracte relacionat amb el PEI el qual inclou una sèrie d'acords d'obligatori compliment per part de l'usuari.

Espai en la recerca formatiu - laboral

Els dimarts matí de  9:30h. a 12:30h. el programa ofereix un espai grupal de recolzament en la recerca de formació i feina. Aquest espai no substitueix als Serveis d'Orientació del SOIB sinó que complementa i dona continuïtat a les accions que s'inicien als serveis que acudeixen. L'assistència del joves és voluntària i oberta. El treball de l'educador es centra en ajudar i motivar al jove en la recerca de feina, en recordar el que han treballat al servei d'orientació, a organitzar les tasques de recerca laboral que tindrà al llarg de la setmana i donar suport en qualsevol qüestió que necessiti.

A més, per facilitar el procés de recerca, tenen accés a diferents publicacions amb ofertes de feina i formatives, accés a internet, telèfon  i fax.

Podeu descarregar el full de derivació aquí .

 

FONTS DE FINANÇAMENT

Concert amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, subvenció del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, conveni amb la Fundació La Caixa i subvenció Govern de les Illes Balears.