Des de l’1 de novembre de 2020 l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma i el Grec han posat en marxa el Servei d’Intervenció Comunitària (SIC) en col·laboració amb el Centres Municipals de Serveis Socials de Nord i Llevant Nord.

El SIC té la finalitat de millorar les condicions de vida de la comunitat a través de l’acció conjunta i consensuada entre entitats, serveis i ciutadania del barri. El projecte, que s’està desenvolupant a les barriades de Pere Garau i Son Oliva (CMSS Llevant Nord) i també a Camp Redó i al Secar de la Real (CMSS Nord) promou la participació i implicació de la ciutadania en la recerca de solucions col·lectives a dificultats socials que afecten als infants, joves i famílies del territori.

Després d’una primera fase d’establiment de relacions amb la comunitat, el SIC ha elaborat una guia de recursos de cada territori per donar a conèixer la riquesa comunitària existent i facilitar la connexió entre els diferents serveis i entitats de cada barriada. En els propers mesos elaborarem un diagnòstic amb el conjunt de la comunitat que ens ha de donar llum sobre les línies d’intervenció que es desplegaran a cada territori. Vos anirem informant.

A continuació pots descarregar-te les guies aquí mateix (actualment s'estan finalitzant i en breu estaran penjades) 

CAMP REDÓ

 Guia comunitària de Camp Redó (Català).

 Guía comunitaria de Camp Redó (Castellà).

 Diagnòstic participatiu Camp Redó (Català)

 Instagram Camp Redó

 Facebook Camp Redó

 

PERE GARAU

 Guia comunitària de Pere Garau (Català)

 Guía comunitaria de Pere Garau (Castellà)

 Diagnòstic participatiu Pere Garau (Català)

 Full informatiu (Català)

 Instagram Pere Garau

  Facebook Perer Garaul

Audiovisual Pere Garau

 

SECAR DE LA REAL

 Guia comunitària deL Secar de la Real(Català)

 Diagnòstic participatiu Secar de la Real (Català)

 Full informatiu del Secar de la Real (Català)

 Instagram Secar de la Real

  Facebook Secar de la Real

 

SON OLIVA

 Guia comunitària de Son Olival(Català)

 Full informatiu de Son Oliva (Català)

 Instagram Son Oliva (Català)

 Facebook Son oliva