ICI

Una mirada al procés comunitari

Aquest vídeo forma part d’una avaluació participativa comunitària, a la que han col·laborat més de 80 persones, aportant la seva visió i experiència en el procés comunitari desenvolupat als barris de Santa Catalina i el Jonquet.

El projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) s’implementa a Palma per l’associació GREC des de 2014, està impulsat per l’Obra Social “la Caixa” i compta amb el suport de l’Ajuntament de Palma.

Agraïm a totes les persones, ciutadania, professionals i representants institucionals que han fet possible aquest projecte al llarg d’aquests anys. On han aportat el seu temps, esforços i disponibilitat per fer realitat un somni que va començar ara fa sis anys i que ha aconseguit resultats molt ben valorats per totes les persones implicades

 

 

 

Una mirada al proceso comunitario desde la participación

Este vídeo forma parte de una evaluación participativa comunitaria, en la que han colaborado más de 80 personas, aportando su visión y experiencia en el proceso comunitario desarrollado en los barrios de Santa Catalina y el Jonquet.

El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) se implementa en Palma por la asociación GREC desde 2014, está impulsado por la Obra Social "la Caixa" y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Palma.

Agradecemos a todas las personas, ciudadanía, profesionales y representantes institucionales que han hecho posible este proyecto a lo largo de estos años. Donde han aportado su tiempo, esfuerzos y disponibilidad para hacer realidad un sueño que comenzó hace seis años y que ha conseguido resultados muy bien valorados por todas las personas implicadas.