Fi de curs als PISE

Des de fa uns anys el GREC treballa amb menors que tenen dificultats per seguir el ritme escolar i ho fa mitjançant els PISE en dos contextos diferents, per una banda el PISE "Aprenent a Cuinar"  i per l'altra, el PISE esportiu de Lluita Olímpica engegat el curs 2011/2012.

Els anys anteriors als PISE se treballaven els objectius a assolir pels menors des de les possibilitats que es generaven en el quefer quotidià (elaborant menjars  en un cas i  en la neteja de vehicles en els cursos anteriors). Per aquest any s'ha incorporat als projectes  un espai d'aula on els alumnes han estat treballant material escolar adaptat al seu nivell de coneixements.

Continuar leyendo

Jornada de cloenda Cibercaixa

El passat dissabte 28 de juliol tingué lloc la cloenda del programa "Cibercaixa. Quedem després de casa". Els destinataris del programa són aquells nins i nines que a l'acabar la seva jornada escolar no tenen l'atenció dels seus pares, per raó d'incompatibilitat dels horaris laboral i familiar i/o altres situacions de dificultat dels pares. A la jornada de cloenda fórem entorn a una seixantena d'aquests infants. A més es compta amb la presència de molts pares i mares.

L'acte el férem a la seu de l'Organització Nacional de Cecs (ONCE). La idea era que cada Ciber representés una obra de teatre. Per tant, necessitàvem un espai adient. I el de l'ONCE ho és més que de sobres.

Continuar leyendo

Jornada de futbet-platja per a menors

El passat dimarts, 17 de Juliol, a la platja de ca'n Pastilla, entre les 17,30h i les 21,30h,es realitzà una jornada de futbol-platja organitzada pel Servei Socioeducatiu Comunitari de l'Ajuntament de Palma, gestionat pel Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC).

Fou una jornada lúdica i esportiva en la qual participaren, aproximadament, uns 80 nins i joves dels diferents barris: El Terreno, Son Gotleu, Polígon de Llevant, Santa Catalina, Son Roca, Son Oliva i Es Molinar. Tots plegats gaudirem d'una tarda  lúdica, compartint bon humor, amb nins i joves de diversos indrets de la nostra Ciutat.

Continuar leyendo

Presentació de l'informe d'EAPN-Illes Balears sobre els pressupostos socials a Balears.

Palma, 12 de juliol de 2012

LA XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL, EAPN-ILLES BALEARS PRESENTA UN INFORME SOBRE LES PRESSUPOSTOS SOCIALS DEL GOVERN, DEL CONSELL DE MALLORCA I L'AJUNTAMENT DE PALMA.

La Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN Illes Balears és una entitat no lucrativa formada per més de 25 entitats socials de les Illes Balears que té com a missió combatre la pobresa i l'exclusió social en el nostre entorn. Per assolir aquesta missió, EAPN-IB s'ha marcat com a objectiu per a 2012 incidir en les polítiques socials i en els seus pressupostos, a partir de l'anàlisi i valoració de la seva evolució i del seu impacte sobre l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat.

Per això l'informe presentat  mostra un context general dels pressupostos de les administracions públiques en temps de crisi; es fa una anàlisi dels pressupostos socials de les principals administracions de les Illes Balears; s'identifiquen les reduccions pressupostàries significatives de política social i es valora el seu impacte sobre les polítiques socials i d'atenció a persones en situació de vulnerabilitat.

 

Continuar leyendo

Punto formativo de auxiliar de camarero

Desde el pasado 25 de julio y hasta el 9 de septiembre de 2016, se está llevando a cabo el punto formativo de auxiliar de camarero impartido por el GREC y financiado por Incorpora de La Caixa. En el curso participan un total de 17 alumnos, algunos de ellos derivados de los diferentes programas de nuestra entidad.

Entre los objetivos del curso está obtener la formación básica para poder realizar las tareas del oficio y aumentar las posibilidades de encontrar trabajo en este campo. Asimismo, de forma transversal se trabajan otros objetivos relacionados con el cumplimiento de tareas, organización  y trabajo en equipo.

En cuanto a la metodología, tanto el profesor de cocina Estiven Arráez como Agnès Vallori, hacen que sea práctica y participativa, facilitando el logro del contenido entre las personas participantes.

Continuar leyendo